Om mig


  - Nihil humani a me alienum puto  -      Inget mänskligt är mig främmande

Psykoterapi, handledning och coachning

Lars Karlsson

Leg. Psykolog och Sexolog

Jag har min teoretiska bas i en psykodynamisk och psykoanalytisk förståelse av människans villkor. Det betyder att det är din samlade livserfarenhet, inklusive det som kommer av arv och miljö som har betydelse för de problem som du upplever idag.

Hur arbetar jag?

Jag erbjuder psykologisk behandling som avpassas till dina specifika behov. Det kan innebära allt från en kortvarig psykologisk coachning till en längre bearbetning av svåra livserfarenheter.


Du som befinner dig i en situation där du håller på att gå i väggen behöver kanske hjälp med att ta de nödvändiga stegen för att se över arbets- och livssituationen för att ta dig vidare i livet.

Då kan psykologisk coachning vara det du behöver.

 

Om du har en beroendeproblematik så har jag lång erfarenhet av att behandla människor med olika typer av beroende och missbruk. Företag kan få hjälp med utredning och behandling av missbruksproblem.

Utbildningar


Psykologutbildning

Umeå Universitet

Göteborgs Universitet


Psykologisk coaching.

Institutet för högre psykologisk utbildning


AGSLO´s veckokurs med fokus på grupprelationer.


Allmän och klinisk sexologi

Göteborgs universitet.


Arbets- och organisationspsykologi.

Göteborgs universitet.


Lång erfarenhet av arbete med familjer, konflikthantering och beroendeproblematik.

Copyright © 2o19 Se Människan AB