Priser


  - Nihil humani a me alienum puto  -      Inget mänskligt är mig främmande

Psykoterapi, handledning och coachning


VAD KOSTAR DET?


Jag använder mig av en individuellt anpassad taxa.


Personer med lägre inkomst betalar lägre taxa 700 kr per behandlingstillfälle.


Personer med normala och högre inkomster betalar 950 kr timma.


Företag betalar 1250 kr/timma.All behandling är momsbefriad så det tillkommer ingenting.

Copyright © 2o19 Se Människan AB