Behandlingar


  - Nihil humani a me alienum puto  -      Inget mänskligt är mig främmande

Psykoterapi, handledning och coachning

BEHANDLINGAR 

Psykoterapi


Psykoterapi behandlar problem som du upplever utgör ett hinder för dig i ditt arbete eller i dina relationer och som konsumerar din energi.


Familjerådgivning och Parterapi 


För dig eller er som har svårigheter i er relation och vill ha hjälp med att klargöra situationen


Behandling av sexuellt relaterade problem


Som sexolog kan jag hjälpa dig med frågor och reda ut hinder som rör din sexualitet.


Psykologisk coachning 


Psykologisk coachning är en effektiv och snabb metod för att åstadkomma förändring när man kört fast i sitt arbete eller privatliv, vanligtvis är det tillräckligt med 5-9 behandlingstillfällen.


Kris- och trauma


Kris och trauma behandling är anpassad för att 

hjälpa dig med post traumatiska stress symtom (PTSD).


Behandling av beroendeproblematik


Behandlingen är individuella anpassad och tar sin utgångspunkt i dig som person och på vilket sätt beroendet fyller en funktion i ditt liv.


Konflikthantering för företag och grupper


Lösningsfokuserad metod för att komma till rätta med förlamande konflikter mellan individer eller i grupper på arbetsplatser och organisationer 


Handledning för grupper och individer


Handledning för professionella som möter människor i svåra situationer. När man möter människor i svåra situationer kan man bli känslomässigt upptagen av det man erfarit. Handledningen fokuserar på dessa upplevelser och syftar till att känna igen och lära oss att hantera detta.Copyright © 2o19 Se Människan AB